Upload Drag & Drop Files (Max 16MB)
Settings
Tax is not included
Materials

Material Description

ColorFabb XT-CF20 je založený na ColorFabb XT. Je to pevný, univerzální materiál s dobrou teplotní odolností. Jedná se o co-polyester s 20% příměsí karbonových vláken.

Právě karbonová vlákna dodávají filamentu vysokou odolnost a unikátní vlastnosti. Výsledný model má také velmi atraktivní matný černý povrch.

Tento filament je často používaný v průmyslu, automotive, výroba dronů, RC modelů, letectví a další odvětví.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Filament Nylon je známý svou vysokou pevností, odolností proti otěru, pružností a schopností odolávat nárazům. Tyto vlastnosti činí Nylon ideálním materiálem pro výrobu zátěžových součástí, náhradních dílů a přípravků.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Akrylonitrilbutadienstyren (zkratka ABS) je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer, který je odolný vůči mechanickému poškození. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám, málo nasákavý, zdravotně nezávadný. Je odolný vůči kyselinám, hydroxidům, uhlovodíkům, olejům, tukům. ABS je velmi lehce opracovatelný.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

ASA filament (akrylonitril styren akrylát) je dokonalý všestranný termoplast pro 3D tisk, vhodný pro mnoho různých aplikací. Má podobné chemické složení jako ABS plast, ale nabízí tři vylepšení: lepší mechanické vlastnosti, vynikající estetiku a je odolný vůči UV záření.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Plast (PLA) je nejlevnější způsob vytváření prototypů. Modely vyrobené z PLA jsou konstruovány z termoplastu. Tento materiál lze použít k vytvoření všech druhů prototypů z příslušenství ke strojním dílům nebo duplikátům a mnoho dalších.

PLA je biologicky rozložitelný plast v důsledku jeho přirozeného původu (kukuřice, cukrová třtina nebo brambory). Závislost je jedna z nejjednodušších možností tisku
Materiály ve světě 3D tisku. Přidáním jiných materiálů k PLA lze získat filamenty,  jako jsou WOOD (částečky dřeva), PLASTER (sádra), BRONZEFILL (broz), STEELFILL (ocel). Vyrábí se i vodivé PLA, které je dimenzované pro malé napětí a proudy. Je pružnější než klasické PLA, avšak za cenu menší adheze mezi vrstvami.

V případě použití jiných struktur kté nejsou v nabídce, nás prosím kontaktujte.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Polyethylentereftalát (PET) je nejvíce běžně používaný plast na světě - láhve, oděvní vlákna, nádoby a obaly na potraviny. 
PET-G je upravená verze PET. "G" znamená "modifikovaný glykol", který se přidává k materiálové kompozici během polymerace. Výsledkem je vlákno, které je jasnější, méně křehké a snadněji se používá než jeho základní forma PET (PETG je vysoce odolný proti nárazu na rozdíl od PET). V chemii se tento materiál označuje jako (polyethylentereftalátko-1,4-cyklohexylendimethylentereftalát).

PETG vlákno kombinuje vlastnosti materiálů ABS (silnější, odolnější teplotám, odolnější) a  PLA (snadný tisk). Adheze mezi vrstvami je obvykle vynikající, riziko zkroucení nebo výrazného smrštění není tak velké a výhodou je, že jej lze recyklovat.
Mnoho výrobců a uživatelů se shoduje na tom, že nejde o nejjednodušší materiál pro tisk.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

V podstatě má stejné vlastnoti jako materiál PETG, s vyjímkou toho, že přes něj jde vidět. Jeho trasnparentní bezbarvý vzhled je vhodný pro tisk průhledných modelů. Vázy, okna atd.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Klíčové vlastnosti Jedná se o nerezovou austenitickou ocel, která se díky zvýšenému obsahu molybdenu vyznačuje zvýšenou odolností vůči korozi v chloridovém prostředí.
Ocel 316L se vyznačuje vysokou pevností, tažností, houževnatostí a tepelnou odolností.

Vhodné využití Díky vynikající korozivzdornosti je tento materiál široce využíván v potravinářském, chemickém, loďařském nebo zdravotním průmyslu.

Konkrétní aplikace:

  • tepelný štít pro energetický průmysl
  • prototypy produktů pro potravinářský průmysl
  • přípravky pro chemický a farmaceutický průmysl

Available Colors

Max. Size: 500x500x200 mm
Ship within: 10 working days

Material Description

Stereolitografie (SLA)

Tato metoda funguje na principu vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření. Využívá se záření různých vlnových délek (  = 310-410 nm. Technologie stereolitografie je jedna z nejpřesnějších, přesnost v osách XY je již od jednotek µm. Osa Z pracuje s výškou vrstvy 15 – 100 µm. Díky malým výškám vrstvy je povrch součástí velmi hladký, vrstvení tisku bývá těžko rozeznatelné. Nevýhoda této technologie je pořizovací cena. Také cena materiálu začíná na 2000,- Kč/kg Používají se pulsní laserové diody, výkon diody se liší dle použitého fotopolymeru a výrobce zařízení. Laserový svazek se pomocí rotujícího zrcátka a hranolu fokusuje na hladinu fotopolymeru, hladina je „zmáčknutá“ na výšku vrstvy mezi tiskovou podložkou a separační folii na skle. Tato fokusace probíhá v ose Y, celá laserová hlava se pohybuje v ose X. Směr tisku je v ose Z směrem dolů. Při tisku dochází k odtrhávání materiálu od separační fólie, tato část tisku je problematická a při nesprávné orientaci modelu může dojít k nesprávnému odtržení tisku od separační fólie. Po odtržení vrstvy se celý výtisk ponoří do resinu (velmi časté označení pro fotopolymer) a výtisk se opět přitiskne na sklo.

Available Colors

Max. Size: 68x120x150 mm
Ship within: 4 working days