Upload Drag & Drop Files (Max 16MB)
Settings
Tax is not included
Materials

Material Description

Byl vytvořen jako alternativa k ABS, se zvýšenou odolností proti povětrnostním podmínkám. Je to vysoce kvalitní konstrukční termoplast s vynikající odolností proti UV záření. Výhodou tohoto materiálu je dobrá mechanická odolnost, tuhost, odolnost proti teplotě, jednoduchá zpracovatelnost na 3D tiskárnách, kvalita tisku i při náročných detailech i pro malé objekty, výborné vrstvení tisknutého objektu, vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a zachování fyzikálních vlastností. ASA má nízkou hladinu žloutnutí, což je velmi důležité pro aplikace, kde je dlouhodobě kladen důraz na vzhled. Další výhodou je jeho dobrá rozměrová stabilita. Je vhodný pro tiskárny založené na FFF/FDM technologii.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

ColorFabb XT-CF20 je založený na ColorFabb XT. Je to pevný, univerzální materiál s dobrou teplotní odolností. Jedná se o co-polyester s 20% příměsí karbonových vláken.

Právě karbonová vlákna dodávají filamentu vysokou odolnost a unikátní vlastnosti. Výsledný model má také velmi atraktivní matný černý povrch.

Tento filament je často používaný v průmyslu, automotive, výroba dronů, RC modelů, letectví a další odvětví.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Jedná se o termoplast na bázi oleje, který se běžně vyskytuje v potrubních systémech (DWV), automobilovém obložení, ochranné pokrývce hlavy a hračkách 
(např. Lego). Objekty tištěné s ABS se mohou pyšnit mírně vyšší pevností, pružností a odolností než objekty vyrobené z PLA, avšak za cenu trochu komplikovanějšího tisku. Materiál ABS je ideální pro výrobu prvních funkčních vzorků před sériovou výrobou pro funkční prototyp, výrobní nástroje, ale také pro výrobu zboží pro každodenní použití

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Plast (PLA) je nejlevnější způsob vytváření prototypů. Modely vyrobené z PLA jsou konstruovány z termoplastu. Tento materiál lze použít k vytvoření všech druhů prototypů z příslušenství ke strojním dílům nebo duplikátům a mnoho dalších.

PLA je biologicky rozložitelný plast v důsledku jeho přirozeného původu (kukuřice, cukrová třtina nebo brambory). Závislost je jedna z nejjednodušších možností tisku
Materiály ve světě 3D tisku. Přidáním jiných materiálů k PLA lze získat filamenty,  jako jsou WOOD (částečky dřeva), PLASTER (sádra), BRONZEFILL (broz), STEELFILL (ocel). Vyrábí se i vodivé PLA, které je dimenzované pro malé napětí a proudy. Je pružnější než klasické PLA, avšak za cenu menší adheze mezi vrstvami.

V případě použití jiných struktur kté nejsou v nabídce, nás prosím kontaktujte.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Polyethylentereftalát (PET) je nejvíce běžně používaný plast na světě - láhve, oděvní vlákna, nádoby a obaly na potraviny. 
PET-G je upravená verze PET. "G" znamená "modifikovaný glykol", který se přidává k materiálové kompozici během polymerace. Výsledkem je vlákno, které je jasnější, méně křehké a snadněji se používá než jeho základní forma PET (PETG je vysoce odolný proti nárazu na rozdíl od PET). V chemii se tento materiál označuje jako (polyethylentereftalátko-1,4-cyklohexylendimethylentereftalát).

PETG vlákno kombinuje vlastnosti materiálů ABS (silnější, odolnější teplotám, odolnější) a  PLA (snadný tisk). Adheze mezi vrstvami je obvykle vynikající, riziko zkroucení nebo výrazného smrštění není tak velké a výhodou je, že jej lze recyklovat.
Mnoho výrobců a uživatelů se shoduje na tom, že nejde o nejjednodušší materiál pro tisk.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

V podstatě má stejné vlastnoti jako materiál PETG, s vyjímkou toho, že přes něj jde vidět. Jeho trasnparentní bezbarvý vzhled je vhodný pro tisk průhledných modelů. Vázy, okna atd.

Available Colors

Max. Size: 400x400x200 mm
Ship within: 3 working days

Material Description

Stereolitografie (SLA)

Tato metoda funguje na principu vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření. Využívá se záření různých vlnových délek (  = 310-410 nm. Technologie stereolitografie je jedna z nejpřesnějších, přesnost v osách XY je již od jednotek µm. Osa Z pracuje s výškou vrstvy 15 – 100 µm. Díky malým výškám vrstvy je povrch součástí velmi hladký, vrstvení tisku bývá těžko rozeznatelné. Nevýhoda této technologie je pořizovací cena. Také cena materiálu začíná na 2000,- Kč/kg Používají se pulsní laserové diody, výkon diody se liší dle použitého fotopolymeru a výrobce zařízení. Laserový svazek se pomocí rotujícího zrcátka a hranolu fokusuje na hladinu fotopolymeru, hladina je „zmáčknutá“ na výšku vrstvy mezi tiskovou podložkou a separační folii na skle. Tato fokusace probíhá v ose Y, celá laserová hlava se pohybuje v ose X. Směr tisku je v ose Z směrem dolů. Při tisku dochází k odtrhávání materiálu od separační fólie, tato část tisku je problematická a při nesprávné orientaci modelu může dojít k nesprávnému odtržení tisku od separační fólie. Po odtržení vrstvy se celý výtisk ponoří do resinu (velmi časté označení pro fotopolymer) a výtisk se opět přitiskne na sklo.

Available Colors

Max. Size: 68x120x150 mm
Ship within: 4 working days